Februāris

Brenguļu sākumskolā notika latviešu valodas nedēļa. Skolēniem mājās bija jāsagatavo radošais darbs „Mana pasaka”. Prasme uzstāties tika vērtēta izteiksmīgās runas konkursā, kurā skolēni skandēja

latviešu autoru dzejoļus. No sirds bērni demonstrēja savas spējas darbiņus veikt glītrakstā. Un tad vēl - krustvārdu mīklas, klausīšanās uzdevumi, kļūdu atrašana tekstā un stāstījuma veidošana.  Cīņa bija sīva kā daždien olimpiskajās sacīkstēs. To pierādīja arī rezultāti. Pirmo vietu izcīnīja Voldemārs Fūrmanisar44,5 punktiem, 2.vietā ar 43,5 punktiem Brigita Peļņa, bet 3.vietā ar 42 punktiem Ajass Novruzovs.

SVEICAM UZVARĒTĀJUS!