Augusts

Aicinām pievienoties jaunus audzēkņus Brenguļu sākumskolā!

Skola ir ieguvusi statusu “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.

bilde

  Skolā piedāvā mācīties klasēs ar mazu bērnu skaitu un apgūt zināšanas:

  -pirmsskolas izglītības programmā (kods 010 11111);

  - pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) izglītības programmā (kods 110 11111),

  -speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) izglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.(kods 110 15611).

  Audzēkņiem ir iespēja nodarboties bez maksas šādos interešu izglītības pulciņos:

  -basketbola skola,

  -tautiskās dejas,

  -ansamblis,

  -sporta dejas (maksas pulciņš).

  Skolēniem ir iespēja mācīties un interesanti pavadīt brīvo laiku pagarinātās darba dienas grupā.

  Nokļūšanu uz skolu un mājām nodrošina gan VTU, gan novada transports.

Tālruņi uzziņām – 29267815, 29322059.