Personāls

2020./2021.mācību gadā sākumskolā strādā

 

Direktore

Sandra Kaufmane

 

Sākumskolas skolotāji

Līga Ķirse

Gunta Bērze

Gunta Zommere-Mardaka

Santa Krūmiņa

Aigars Einbergs

Logopēde Iveta Freimane

Medicīnas māsa Gunita Bajāre

 

 

Interešu izglītības skolotāji

Tautiskās dejas

Linda Eglīte

Ansamblis, koris, ritma instrumenti.

Gunta Bērze

Vispārējā fiziskā sagatavotība ar futbola spēļu elementiem.

Treneris Andis Ādamsons