Personāls

Pirmsskolas izglītības skolotājas

Grupa “Kāpēcīši” Evija Pauliņa

Grupa “Knīpas un Knauķi” Jana Virse

Pirmsskolas skolotāju palīgi

Maruta Kazinovska

Rita Balode

Sintija Irbe