Par skolu

2015./2016. gadā Brenguļu sākumskolā mācījās 27 izglītojamie, 2016./2017. gadā - 30 skolēni.

1.-4. klašu skolēniem skola atvērta no plkst. 7.30 - 16.00. Pēc stundām darbojas pagarinātās dienas grupa, kur skolotāja vadībā tiek pildīti mājasdarbi, bēri iet ārā vai sliktos laika apstakļos izkustās skolas zālē. Skolas autobuss pirms stundām atved bērnus no Valmieras un pēc pagarinātās dienas grupas aizved atpakaļ.