Izglītības programmas

 

 

Brenguļu sākumskolas izglītības programmas:

 

- pamatizglītības pirmā posma (1. - 4. klase) izglītības programma, kods 110 11111;

 

- speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. - 4. klase) izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 1101 5611;

 

- pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 1111.