Tradīcijas

Skolēni piedalās mācību olimpiādēs.

Emīlija Ērgle ieguvusi 1.vietu radošajā darbnīcā „Konstruē, modelē”. Skolas deju kolektīvs ieguvis 1. pakāpes diplomu Valmieras pilsētas un novadu tautisko deju skatē. Novada dziedošo bērnu konkursā “Cālis”, Brenguļu sākumskolas pirmsskolas grupas audzēkne Samanta Gulbe ieguva novada Cāļa titulu.

Trenera Sanda Bukša vadībā sākumskolas basketbola komanda piedalījusies „Kāruma” kausa izcīņā basketbolā” Madonā un Gulbenē.  Labākais sasniegums – 4spēļu sīvās cīņās 2 uzvaras, par ko arī informācija mājas lapā www.basket.lv

Sākumskolas pedagogu kolektīvs piedalās sekojošos projektos:

“Skolas piens”

“Skolas auglis”

Sākumskola iesaistījusies Veselību veicinošas skolu tīklā. Skolā izveidota veselību veicinošās skolas padome, skolotāji piedalās Veselību veicinošo skolu tīkla apmācībās, semināros. Skola saņem jaunāko informāciju un materiālus par veselīga dzīvesveida veicināšanu. Sākumskolas skolēni aktīvi piedalījušies Pasaules sirds dienā,

 

-noklausījušies ilustratīvu lekciju par zobu kopšanu ,

-saņēmuši zobu higiēnista pakalpojumus,

-piedalījušies olimpiskajā dienā,

-piedalījušies Pasaules sniega dienā,

Skolā tiek organizēta atvērto durvju diena, kurā aicinām vecākus būt ne tikai vērotājiem, bet arī stundu/nodarbību organizētājiem. Ar vecāku atbalstu skolēni mācījās darboties ar šujmašīnu, un izgatavojot mobilā tālruņa maciņus. Skolēni kopā ar vecākiem mācījušies gatavot putnu būrīšus. Otrajā mācību pusgadā tiek organizētas latviešu valodas, matemātikas, mūzikas nedēļas. Skolā svin latviskos saulgriežus-Miķeļus, Mārtiņus, Lieldienas. Lāčplēša dienā apciemojām Zemessardzes 22. kājnieku bataljonu Valmierā. Valsts svētkos skolēni mācījās gatavot latviskus svētku ēdienus, klāt un rotāt svētku galdu.

Rudeņos kļuvis par tradīciju novākt kartupeļus skolas tīrumā, bet pavasaros sakopjam skolas apkārtni. Audzējam puķu un dārzeņu stādus skolas apzaļumošanai. Pateicoties vecāku atbalstam, esam apmeklējuši Valmieras policiju un iepazinušies ar policista profesiju. Divas reizes gadā sākumskolēni kopā ar 5-6 gadus vecajiem bērniem dodas mācību ekskursijās, iepazīstas ar dažādām profesijām,, Latvijas kalniem, upēm, ievērojamām vietām.

2015./16. mācību gadā apmeklējām Tērvetes dabas parku, Salaspils botānisko dārzu, Baldones observatoriju.

 

Vakaros sākumskolas zāli mēģinājumiem izmanto deju kopa «Dzieti» (vadītāja S.Degle).  Skolas telpas tiek izīrētas publiskiem un privātiem pasākumiem - 2014. gadā skolai noslēgti 23 telpu nomas līgumi.