Vēsture

Mēs esam bagāti!

   Mums pieder viss, kas ar mums šajos gados ir noticis! Tā mēs varam teikt, atskatoties uz pagājušajiem 20 gadiem. Sākot no brīža, kad 1992.gada augustā Valmieras rajona tautas deputātu padomes priekšsēdētājs Andris Bērziņš parakstīja lēmumu par Brenguļu sākumskolas atvēršanu. Laikā, kad kolhozs „Vārpa” gribēja nodot kantora telpas privatizācijai, sarosījās iedzīvotāji un ziedoja pajas, lai ēka paliktu skolas un  sabiedrības vajadzībām. Trūkstošo summu piemaksāja pašvaldība un tika īstenots brenguliešu sapnis par skolu, kas mazajiem skolasbērniem atrastos  tuvu mājām.

   Šajos gados dzīve  Brenguļu sākumskolā ir bijusi darbīga un radoša nemiera pilna. Esam skolojušies paši, mācījušies no citiem un dalījušies savā pieredzē. No vienas klases pirmajā mācību gadā esam izauguši līdz četrām klasēm un divām pirmsskolas izglītības grupām. Mūsu audzēkņi regulāri ar labām sekmēm piedalījušies mācību olimpiādēs. Skolas deju kolektīvs ir bijis Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieks 2005. un 2010.gadā.

Vairākus gadus skolas ēkā dzīvojām kopā ar Brenguļu pagasta pašvaldību. Mācījāmies sadarboties, respektēt vienam otru, svinējām kopīgus svētkus. Liela mūsu bagātība bija pagasta pašvaldības priekšsēdētāja Austra Blīgzna-Vīķe, kas ar visu sirdi un dvēseli atbalstīja mācību procesu un tā dažādošanu skolā. Viņa bija kā  labā krustmāmiņa. Vai gan citādi mēs būtu varējuši realizēt divas fantastiskas projektu nedēļas ārpus skolas? Pirmajā- visi Brenguļu sākumskolēni un pirmsskolēni nedēļu dzīvoja  Miķeļbākā un iepazina Baltijas jūras piekrasti, tās dabu. Visneaizmirstamākais notikums bija izskalotā vēstule pudelē. To bija rakstījis mūsu vienaudzis Sebastians, zēns no Hannoveres, kurš vēstuli pirms mēneša jūrā bija iemetis Bornholmas salā. Ar Sebastianu vairākus gadus bijām vēstuļu draugi. Otrajā-atkal visi kopā pavadījam Zvārtavas pilī, kurā meitenes gulēja princešu gultās. Kad pie  mums atbrauca mūsu deju skolotāji Liana un Ivars, tad mācījāmies balles dejas un izlocījām balsis konkursā „Dziesma manai paaudzei”. Ejot pārgājienā uz Gaujienu mazliet nomaldījāmies un nogājām nepareizus 3 kilometrus, taču drīz kļūmi labojām un mērķi sasniedzām.

   Nu jau divus gadus esam vienīgie mājas saimnieki, jo  pašvaldības darbinieki strādā skaistajā jaunuzceltajā namā iepretī mūsu skolai. Pēc novadu reformas esam ieguvuši saprotošu un atbalstošu novada domes prieksšsēdētāju Māri Zvirbuli, kas ir īstens mūsu skolas patriots. Ar viņa atbalstu Brenguļu bērni divas reizes nedēļā trenējas basketbola skolā jaunajā sporta hallē. Aktīvi piedalāmies projektu rakstīšanā un realizēšanā. Ar ESF atbalstu esam iekārtojuši brīnišķīgu rotaļu laukumu bērniem, rotaļu istabu brīvā laika pavadīšanai ar dažnedažādām spēlēm un konstruktoriem. Labprāt uzņemam savā pulkā bērnus ar īpašām vajadzībām, jo uzskatām, ka mūsu skolas vide ir viņiem piemērota. Piedalījāmies Izglītības iniciatīvu centra organizētajā projektā „Kvalitatīva iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām”. Šajā mācību gadā  kopīgā projektā darbojamies  ar Valmieras SOS ciematu un Valmieras 5.vidusskolu. Pateicoties projekta finansējumam, skolā strādā speciālais pedagogs, psihologs un logopēds.

   Priecājamies par saviem draugiem  gan novadā, gan ārpus tā. Un šogad kļuvām vēl par dažiem draugiem bagātāki. Šajā pavasarī mūsu skolā mācījās neparastas skolnieces-Kristina (50gadi) un Alisona(22gadi) no Amerikas. Viņu ģimenei ir īpašums Brenguļu pagastā un vēlēšanās  iemācīties latviešu valodu. Iesaistījām viņas savā mācību procesā un darbojāmies kopā. Ieguvums bija  abpusējs, meitenēm-latviešu valoda, savukārt bērniem-angļu valoda. Jauks bija pasākums, kurā  mūsu viešņas gatavoja amerikāņu našķus, bet sākumskolēni latviešu ēdienus. Klājām garo saimes galdu un kopīgi baudījām jauko atmosfēru un gardo maltīti. Tagad gan mūsu draudzenes ir atceļā uz Ameriku, bet rudenī gaidām viņas atpakaļ.

   Skolas jubilejā esam saņēmuši apsveikumu no valsts prezidenta un lepojamies ar savu bagātību-skolotājiem, darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem, aizraujošām domām  un idejām  nākamajiem 20 gadiem!

   Skolas pirmie audzēkņi jau izauguši, beiguši augstskolu, daži jau kļuvuši par vecākiem un viņu bērni mācās Brenguļu sākumskolā. Par viņu gaitām mūsu skolā stāsta fotogrāfijas, atstātie domraksti un pašu stādīto kastaņu rinda iepretī skolai.

 

 

Sandra Kaufmane, Brenguļu sākumskolas direktore.